สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแบบความประสงค์ ,แผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวที่ตัดสินใจดำเนินการจัดการศึกษาให้ลูก ตามสิทธิที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา 12 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2