สพป.ตาก เขต 1 ทำบุญอาคารเรียน “ต้านแผ่นดินไหว”

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีทำบุญอาคารเรียน และเปิดป้ายอาคารเรียน แบบ 105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระวานสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก โดยได้ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า อาคารเอกอลงกรณ์ เนื่องจากว่าพื้นที่ในเขตอำเภอสามเงา นั้นเป็นแนวเขตลอยเลื่อนของแผ่นดิน อาจเกิดแผ่นดินไหว ได้ทุกเมื่อ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังนี้.