ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ