สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประชุมสัญจร  ชี้แจงการดำเนินการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2561

วันที่  25  มกราคม  2562    ณ   หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   มอบหมายให้  นายประยงค์  มาแสง   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีการประชุมสัญจร “ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561” ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการฯ ในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ   มีนางสาวสาวิกา  จักรบุตร  หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมชี้แจงฯ   เพื่อให้คณะกรรมการฯในระดับสนามสอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่กำหนด    ซึ่งได้จัดการประชุมฯ สัญจร ไปตามอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ 5  อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562โดยการทดสอบฯ  ชั้น ป.6  สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และ ชั้น ม. 3  สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้