สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ดังนี้ การประกวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 12 ผลงาน การประกวดคำขวัญ จำนวน 24 คำขวัญ และการประกวดเพลง จำนวน 1 เพลง//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang