สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานฯ โรงเรียนโรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอยแก่ผู้ป่วยโควิด 19

นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาสพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือปรับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแก่ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ