นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ของประเทศไทย

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ของประเทศไทย แชมป์ตะกร้อลอดห่วง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ระหว่างวันที่ 22- 30 มกราคม 2562 ได้แก่
1.นายทัพพล ม.6/6
2.นายนัทวัน ม.5/5
3.เด็กชายภาคภูมิ ม.2/2