นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ในการประกวดฟ้อนเล็บระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน โดยคุณครูกฤศวัฒน์ อนันตนริศกุล