สพป.กทม.รับโล่รางวัลเกียรติยศเขตพื้นที่การศึกษาผลการทดสอบระดับชาติดีเด่น

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติดีเด่น ได้แก่ โล่เกียรติยศในฐานะคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.6 (O-NET) อันดับที่ 1 โล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มระดับชั้น ม.6 (O-NET) อันดับที่ 8 และ โล่เกียรติยศในฐานะได้คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทุกด้าน (National Test : NT) ในระดับชั้น ป.3 อันดับที่ 2 โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวแทนรับรางวัลในครั้งนี้…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว และภาพข่าวจากเครือข่าย ปชส.สพฐ.