+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ O-NET+++

^^^^  วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยนางนงค์นุช  บุญจันทร์ต๊ะ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   รับข้อสอบ O-NET  ชั้น ป.3และม.3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ซึ่งจะดำเนินการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2562  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 2- 3  กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท  พรมาตุลี  ขนส่ง จำกัด  +++ ธีรธิดา  พรหมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน