สพป.ตาก เขต 1 รับมอบอาคารเรียน “อาคารเรนเจอร์ 3”

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเงินซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจาก บริษัทกันโน่ ซิสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด และทีม “WE ARE RANGER”ร่วมกันซ่อมแซมในงบประมาณ 500,000 บาท  ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน จ.ตาก โดยได้ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า อาคารเรนเจอร์ 3