โรงเรียนจอมทอง ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด้าน ICT

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ด้าน ICT และเจ้าของรางวัล เจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (ชุมนุมหุ่นยนต์) โรงเรียนจอมทอง โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูวิทยา ยาสาร เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสามปอยหลวง