ปลื้ม…โรงเรียนบ้านกอตง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โครงงานสารานุกรมไทย ฯ มัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นางพรสุข  กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านกอตง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​1 โครงงาน​สารานุกรมไทย ฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ   ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อโครงการงาน : ศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารประเภทกระดูกไก่ ในรูปพลังงานทดแทนปุ๋ยและจุลินทรีย์ก้อน ซึ่งได้เข้าแข่งขันไปเมื่อวันที่ 19  มกราคม  2562  ณ หอประชุมนวมินทร์  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท เงินรางวัล 3,000 บาท และได้ครองถ้วยเกียรติยศจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
นางพรสุข ยังกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนกอตงทีมทุกคนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันคนละมือคนละไม้ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน คือเด็กหญิงศิริธร แสงศรี เด็กหญิงจุฑามาศ ครุฑธามาศ และเด็กหญิงบัวขาว ช่วยหอม รวมถึงครูผู้ควบคุม คือคุณครู​อภิรดี​ เพชรสาย และคุณครู​สุภาวรรณ แก้วหมุน
ทั้งนี้ การประกวดโครงงานสารานุกรมไทย ฯ ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันครั้งที่ 2 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม / ภาพ…พรสุข  กลับส่ง ณ พัทลุง

cof