“สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ระดับภาคเหนือ”(สพป.ลำพูน เขต 2)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา และโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ในการแข่งขัน “สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ระดับภาคเหนือ”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคสนามที่ 3 ภาคเหนือ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ผลปรากฎว่าโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป