สพม.39 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดพิษณุโลก

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39