ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29  มกราคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง