ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ เด็กชายรังสิโรจณ์ กุลเพชรจิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก