++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 5/2562++

<< วันนี้ เวลา 07.30 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 5/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม Conference หน้าห้องผู้อำนวยการ ++ +++ศรุต วงศ์อินทร์ ภาพ /ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน