รร.บ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการถ่ายทำรายการ “Kidsดี”จาก NBT Phitsanulok

2 ธันวาคม 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก หรือ NBT Phitsanulok  ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “Kidsดี” เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตอน “เรียนรู้อาชีพในโรงเรียน” โดยมี คุณสินีนาถ  ธนะไชย จาก NBT Phitsanulok  เป็นผู้ดำเนินรายการ สืบเนื่องจาก นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบาย จุดเน้น “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม” ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้สานต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านดอนโพ โดย นายอนนท์ แก้วโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ จึงได้นำจุดเน้นของนโยบายดังกล่าว จัดการเรียนรู้ให้ลูกๆนักเรียนลงมือปฏิบัติเกิดทักษะในด้านอาชีพเป็นการนำผลผลิตที่ได้สร้างรายได้ให้โรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน พัฒนาการจัดการศึกษา ละสร้างรายได้ให้ตนเอง ซึ่งมีการทำกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อโรงเรียนปลูกกล้วยตามจุดเน้นของนโยบาย เมื่อมีผลผลิตมากเกินความต้องการในการบริโภคของนักเรียน ประกอบกับในชุมชนมีการปลูกกล้วยจำนวนมาก ชุมชนได้นำกล้วยมามอบให้โรงเรียนหรือขายให้ในราคาถูก ทั้งครูและนักเรียนจึงได้ร่วมคิด ร่วมทำแปรรูปเป็น “กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ รร.บ้านดอนโพ” นอกจากนี้ได้นำผลมะกรูดซึ่งมีจำนวนมากในชุมชนนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ต่างๆ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาอเนกประสงค์รักษ์โลก รวมทั้งยาดม ยาทาแก้แมลงกัดต่อย ฟกช้ำ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้เรียนรู้และไปทำใช้เองที่บ้านเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง และจำหน่ายในราคาถูก นอกจากนี้ยังมี “โครงการประมงในโรงเรียนเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การเพาะเห็นนางฟ้า เห็ดหูหนู และทำพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ในโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบให้ นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมให้สัมภาษณ์และให้กำลังใจกับคณะจาก NBT Phitsanulok และผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนโพ ตลอดการถ่ายทำรายการ