สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมโครงการชาวลำพูนเชิดชูครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวาระ 140 ปีชาตกาล

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมโครงการ “ชาวลำพูนเชิดชูครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวาระ 140 ปีชาตกาล” การเปิดตัวหนังสือสิริชีวประวัติ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และงานเสวนาทางวิชาการ พร้อมรับมอบหนังสือฯโดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน