ศธ. ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รมช.ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ (รมช.ศธ.) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ของ ศธ. ร่วมพิธี ณ สนามหน้า ศธ.