โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานศึกษา

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา

https://youtu.be/crxkKRsrWLI