สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย ฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต นำบุคลากรในสำนักงานเป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วยการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ข้าราชการพลเรือน หทาร ตำรวจ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญ ถวายพระราชกุศล ประธานในพิธี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ข้าราชการพลเรือน หทาร ตำรวจ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีฯ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธี