ตรวจรับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สพป.ตาก เขต 1  ซึ่งจะมีการสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่        2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้