สพม.19 ร่วมประชุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ

น.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม และนางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจังหวัดเลย ร่วมประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ”  ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม  2562  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพมหานคร

…………………………………..

ขอบคุณภาพข่าว จากน.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.19