ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดป้ายอาคาร “เอื้องหลวง” โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “เอื้องหลวง” โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562