สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2561

นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้ารับมอบโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จาก  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม……..(เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ….ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)