แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง พายุ “มังคุด” ( MANGKHUT) หนังสือ ศธ 04001/ ว 6241

หนังสือ ศธ 04001/ ว 6241 เรื่อง แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง พายุ “มังคุด” ( MANGKHUT)

รายละเอียดแจ้งเตือนพายุมังคุด

สุดสาคร รวดเร็ว