การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาศอื่นใด ( No Gift Policy )

ประกาศ สพฐ.การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาศอื่นใด ( No Gift Policy )รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้