++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET+++

^^^^^ วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ   โดย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการสอบสอบด้วย  ณ ห้องประชุม 1   ชั้น  3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน