สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

20 ธันวาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ก่อนเปิดการประชุม ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานสมควรได้รับการยกย่อง และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ Best Practice  ซึ่งในเดือนนี้ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน เรื่อง“การสร้างอาชีพในโรงเรียน” ทั้งรูปแบบนิทรรศการและการบรรยายพร้อมวิดีทัศน์ โดย นายพิทักษ์ สนประเทศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบ ให้ทุกโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กับ ชมรมกีฬามอเตอร์สปอร์ต​อุตรดิตถ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์และบุญธรรมออโต้เซอร์วิส เพื่อจัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์การกุศล(ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน)​ จัดหารายได้เข้ากองทุนฯเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆหรือเสียชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย นายบุญธรรม กอนโภชญ์ ผู้บริหารบุญธรรมออโต้เซอร์วิส นอกจากการดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมแล้ว นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นนโยบาย การดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกๆด้านของลูกๆ นักเรียน และนโยบาย จุดเน้น “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม”