ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ สู่ ครอบครัว”สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

24 ธันวาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อแนะนำการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในความเป็น “ครู” แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว และ นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูคนใหม่ โดย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ปฐมนิเทศ พร้อมทั้งชี้แจงข้อกฏหมาย ข้อปฏิบัติที่ควรทราบในการปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ในเบื้องต้น