สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง), โรงเรียนบ้าน-หนองปลา, โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย,โรงเรียนบ้านฉนวน และโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง โดยมีคณะกรรมการประจำสนามสอบให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พร้อมนี้ ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในพื้นที่บริการ 5 อำเภอ (อำเภอเกษตรสมบูรณ์, แก้งคร้อ, คอนสาร, บ้านแท่น และภูเขียว) จากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย