ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3  ในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561  และกำกับติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด  ณ  สนามสอบโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   ,โรงเรียนบ้านกุดไผ่  ,โรงเรียนบ้านลาดชุมพล  ,โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์  โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จฯ ,โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ,โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม และโรงเรียนบ้านหนองปล้อง