สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1  เพื่อให้ขวัญกำลังใจนักเรียนและรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการสอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำกรรมการกำกับห้องสอบให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายชื่อนักเรียน หากพบความผิดปกติให้รายงานประธานสนามสอบให้ทราบทันที.

.