สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2562   นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนชั้น ม. 3  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด  พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองนาแซงวิทยา,โรงเรียนฉิมพลีวิทยา,โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ.เมืองและโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ อ.คอนสวรรค์