+++++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET++++

^^^^วันนี้    นายสุภาพ  กาวิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าสอบทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) จัดสอบเป็นวันแรก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   อำเภอขุนยวม  อำเภอ  อำเภอปางมะผ้า และ ปาย  +++ ขอบคุณภาพจากทุกศูนย์สอบ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน