ผอ.สนก.สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. (ผอ.สนก.สพฐ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 5 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคุณารักษ์อุปถัมภ์” และโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เข้าร่วมทดสอบ    โดยมีนายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง เป็นหัวหน้าสนามสอบ