สพม.19 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ร่วมขบวนแห่ “เทิดทูนสถาบัน” งานดอกฝ้ายบาน ฯ ปี 2562 (มีคลิป)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) และโรงเรียนในสังกัดร่วมกับจังหวัดเลยสืบสานวัฒนธรรมไทเลย งานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ 2562  โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมในขบวนแห่  พิธีเปิด  กิจกรรมบนเวทีกลาง และกิจกรรมอื่นๆ อย่างพร้อมเพรียง

นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า สพม.19 และโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ในทุกๆด้านอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงงานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ สืบสานวัฒนธรรมไทเลย  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ 2562  นอกจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้แสดงศักยภาพของโรงเรียนมัธยม ด้วยการให้ความร่วมมือกับชุมชนทั้งตำบล อำเภอและจังหวัดแล้ว  ทางหน่วยงานของ สพม.19 เองยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมขบวนแห่ “เทิดทูนสถาบัน” ตามที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุม  ซึ่งมีนายวรวิทย์ บุตรโยจันโท และน.ส.ณัฐฒนันท์ ดีนอก เป็นตัวแทนถือป้ายในขบวนแห่พิธีเปิดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยต่อไปอีกด้วย

…………………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2595113093848754