สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมพบกันทุกวันพระภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

วันจันทร์ที่  ๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๓๐ น. ณ วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  บุคลากรสำนักงานเขตนำโดย นายประยงยุทธ  ธีระนันท์   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายปัจจัย  เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน ๒  เพื่อเป็นการสะสมบุญ สร้างความสุขกายสุขใจแก่ตนเองและครอบครัว  ในการได้ทำบุญโดยเจตนาดีแห่งการทำบุญให้ทานและรับศีล  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)