สพป.ลำพูน เขต 2 เป็น 1 ใน 14 ทีม ชิงชนะเลิศ Thailand ICT Youth Challenge 2018

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 ทีม จาก 40 ทีม เข้าร่วมแคมป์ Thailand ICT Youth Challenge 2018 เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี เพื่อรับความรู้มาปรับปรุงผลงาน ส่งในรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป