ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูถัมภ์ เปิดรับสมัคร ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นขอรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดการขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน

http://mnk.thaiportal.net