กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.เฉลิพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 

ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธรรมสรณ์ ฉันทเฉลิมพงศ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาในกิจกรรมต่าง ที่ชาวจีนปฏิบัติในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้แก่นักเรียน  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จากโรงเรียนบ้านตำแย ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า และห้องวีดีโอคอนเฟอเรนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003967617307&sk=photos&collection_token=100003967617307%3A2305272732%3A69&set=a.1328889507253290&type=3