สพป.ตาก เขต 1 ตรวจรับแบบทดสอบการอ่าน ป.1

นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการตรวจรับแบบทดสอบการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 ซึ่งทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้.