ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อน ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน โดยมีนายประสงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ