++แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561+++

^^^^^      วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการฯ ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน