สพม.39 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวิชาการ ผลงานนักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์