สพม.19 มอบเกียรติบัตรครูดีศรีสพฐ.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพโรจน์  พรมสอน  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มอบเกียรติบัตรให้กับนายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นครูดี ศรีสพฐ. ของ สพม.19 ประจำปี 2561 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2562 ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  จ.เลย