ผอ.สพม.เชียงใหม่ แสดงความยินดีและต้อนรับ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สังกัด สพม.แพร่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่