สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมจัดทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

29-30 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายในการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการจัดสอบแต่ละสนามสอบของสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งจัดให้มีการประชุม จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เป็นการประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฯโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอพิชัย ทองแสนขัน และลับแล ภาคบ่ายสนามสอบเขต อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอตรอน ส่วนภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เป็นการประชุมชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฯโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสนามสอบ ซึ่งจะมีการจัดสอบในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ชี้แจงและมอบนโยบายในการปฏิบัติแคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ว่าที่ พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินการและชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการ